Multiresource
Image default
Banen en opleidingen

De Letselschade Raad

Versnellen van afhandeling van letselschade

Van oudsher neemt letsel schade een bijzondere positie in de verzekeringsbranche in. Dat is goed te begrijpen, want hoewel het bij letselschade, net als bij andere schadevormen, gaat om oorzaak en verantwoordelijkheid, heeft letselschade vaak veel meer impact. Zeker als het gaat om blijvend letsel, spelen naast rationele factoren, ook emotionele en psychologische factoren mee. En anders dan bij reguliere, materiële schade, waarbij het schadebedrag gewoonlijk goed is vast te stellen, is er bij letselschade sprake van een lichamelijk gemis, waaraan gevoelsmatig veel moeilijker een bedrag is te koppelen en als dat al lukt, dan gaat het bij letselschade vaak om grotere bedragen. Doordat bij letselschades vaak sprake is van substantiële bedragen, heeft de verantwoordelijke partij alle reden om claims van het slachtoffer kritisch te bezien. De angst om door opportunistisch opererende letselschade advocaten gedwongen te worden tot het uitkeren van te hoge schadevergoedingen voedt de achterdochtige houding van letselschadebehandelaars die uit naam van verzekeraars letselschades afhandelen. Door dit complex van factoren duurde het afhandelen van letselschades in het verleden vaak vele jaren. Om de snelheid van de afhandeling te verbeteren is een aantal jaren gelden de Letselschade Raad opgericht.

Onafhankelijk en gerespecteerd

De oprichting van de Letselschade Raad heeft op de praktijk van de afhandeling van letselschades zeker een positief effect. De Raad, die op initiatief van de Rijksoverheid is opgericht, is gevestigd in Den Haan aan de Bezuidenhoutseweg 60. Een bekend adres, want op hetzelfde adres zijn ook de SER en de Stichting van de Arbeid te vinden. De Raad functioneert als een overkoepelend, onafhankelijk platform, gevormd uit alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling, zoals onder meer Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en letselschade-experts. De Letselschade Raad is een mooi voorbeeld van zelfregulering van de letselschadebranche in de beste traditie van het Nederlandse poldermodel. Want niet alleen wordt de Raad bekostigd door de deelnemers, de onafhankelijke positie leidt ook tot respect voor de voorstellen door alle belanghebbenden.

Harmonie, openheid en respect

De belangrijkste doelstelling van de Letselschade Raad is het verbeteren van de afhandeling van letselschade en het streven naar meer harmonie, openheid en respect hierbij, in het belang van mensen met letselschade. Die doelstelling heeft ertoe geleid dat steeds meer letselschades tegenwoordig binnen twee jaar worden afgehandeld en dat slachtoffers van letselschade meer en beter worden geïnformeerd over het proces. Voor ervaren en aankomende letselschadebehandelaars is het belangrijk om kennis te nemen van de activiteiten van de Letselschade Raad, terwijl mensen die reageren op vacatures voor letselschadebehandelaars er goed aan doen om voorafgaande aan hun sollicitatiegesprek de website van de Raad goed door te nemen.