Multiresource
Image default
Gezondheid

Holistische visie

Binnen de medische wetenschap en de gezondheidszorg komt steeds meer oog voor een andere kijk op zaken. Zo komt men er bijvoorbeeld steeds meer achter dat lichaam, emoties en gedachten met elkaar in verbinding staan. Dit wordt onderstreept door de holistische visie, een levensovertuiging die hier al veel langer van uitgaat. Waar staat de holistische visie nu eigenlijk voor en waarom ga je langs bij een holistisch psycholoog of therapeut? 

Wat is de holistische visie?

De holistische visie gaat uit van het feit dat alles met elkaar verbonden is. Zo is er sprake van verbinding tussen je lichaam, emoties, gedachten subtiele dimensies. Bij holisme is iedereen zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt. Hierbij draait het niet om goed of fout. Er is dus geen veroordeling. Soms wordt er healing ingezet om bepaalde klachten te doen afnemen of te verminderen. 

Jouw lichaam en ziel als één geheel

Door je lichaam en ziel als één geheel te zien, kijk je op een andere manier naar jezelf. Stel dat je kampt met bepaalde lichamelijke klachten, dan kijkt een therapeut met een holistische visie niet alleen naar wat de klacht teweegbrengt, maar is er ook aandacht voor de rest van je lichaam en emoties. Zo wordt er gekeken naar je voedingspatroon, maar ook naar hoe je over jezelf denkt en wat je in het verleden hebt meegemaakt. 

Langsgaan bij een holistisch therapeut 

Zowel binnen de reguliere gezondheidszorg als het alternatieve circuit zijn er mogelijkheden om je te laten behandelen voor diverse soorten klachten. Uiteraard is aan jou de keuze bij wie je langsgaat voor een behandeling. Vóór je een afspraak maakt, kun je je natuurlijk volop inlezen over dit onderwerp. Dit blogartikel over holisme helpt jou ongetwijfeld bij het maken van een weloverwogen beslissing.

https://www.zoma-opleidingen.nl/