Multiresource
Image default
Auto’s en Motoren

Kilometerregistratie bestelauto

Een bestelauto wordt in de meeste gevallen niet veel privé gebruikt. Tegenwoordig is het niet langer noodzakelijk om een kilometerregistratie bij de houden als er niet privé in de bestelauto wordt gereden. Sinds 2012 wordt hier de “verklaring uitsluitende zakelijk gebruik bestelauto” voor getekend. Bij de Belastingdienst kan de werkgever deze verklaring aanvragen. Nadat de verklaring is toegekend hoeft de werknemer geen rittenregistratie meer bij te houden.

 

Toch privégebruik in de bestelauto

De Belastingdienst kan het vermoeden hebben dat er toch privé wordt gereden in de bestelauto. Dit kan bijvoorbeeld zijn door controles van de fiscus, camerabeelden of boetes op ongebruikelijk zakelijke tijden. In dit geval wordt er contact gezocht met de werkgever en de werknemer. Er moet nu worden aangetoond wat het karakter van bepaalde ritten was die zakelijk zijn aangemerkt en waar vraagtekens over zijn. Als dit goed kan worden verklaard, is er geen probleem. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt er een naheffingstoeslag. En als de werkgever wist of op de hoogte was van het privégebruik van de werknemer, wordt deze naheffingstoeslag aan de werkgever opgelegd.

Vereenvoudigde kilometerregistratie

Zoals eerder aangeven is een kilometerregistratie dus niet verplicht. Maar toch kan een vereenvoudigde kilometerregistratie een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld in het geval dat moet worden aangetoond waarom een bepaalde rit een zakelijk kenmerk heeft. Uit een kilometerregistratie is dit gemakkelijk te halen en naar boven te brengen. We hebben het hier over een vereenvoudigde kilometerregistratie omdat er een uitzondering wordt gemaakt. Als een werknemer door de aard van de werkzaamheden heel veel ritten op een dag rijdt, mag deze kilometerregistratie vereenvoudigd zijn omdat de zakelijke adressen ook al voorkomen in de administratie van de werkgever.  

 

Hoe ziet een vereenvoudigde kilometerregistratie er uit?

Het woord verklapt het al een beetje, niet alle gegevens hoeven te worden vermeld in deze kilometerregistratie. Per dag moet alleen worden geregistreerd:

  • De datum
  • De werktijd
  • De begin- en eindkilometerstand aan het einde van de dag
  • Een verwijzing naar de zakelijke adressen in de administratie van de werkgever.
https://www.trackjackeurope.com/kilometerregistratie/