Multiresource
Image default
Afvalverwerking

Klimaat neutraal bouwen: hoe doe je dat?

In Nederland wordt de term “klimaatneutraal bouwen” doorgaans gebruikt om te verwijzen naar het bouwen van gebouwen en infrastructuur met een minimale netto uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2), die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Klimaatneutraal bouwen heeft tot doel om de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de bouw en het gebruik van gebouwen te minimaliseren of volledig te compenseren, zodat er geen nettotoename van CO2 in de atmosfeer is als gevolg van het bouwproject.

Klimaatneutraal bouwen wordt vaak bereikt door een combinatie van maatregelen, zoals energie-efficiënt ontwerpen, het gebruik van duurzame materialen, hernieuwbare energiebronnen, efficiënte verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) systemen, en het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de bouw en het gebruik van gebouwen.

In Nederland zijn er verschillende richtlijnen, certificeringen en keurmerken die zich richten op klimaatneutraal bouwen, zoals de BREEAM-NL certificering (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), die duurzaamheid beoordeelt op verschillende aspecten, waaronder energie, materialen, water, afval, gezondheid en ecologie. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven, zoals het Paris Proof Bouwen, waarbij gestreefd wordt naar het realiseren van gebouwen met een zeer lage energiebehoefte en minimale CO2-uitstoot.

Het uiteindelijke doel van klimaatneutraal bouwen in Nederland is om bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving, en daarmee de impact van de bouwsector op klimaatverandering te minimaliseren.

Welke maatregelen kunnen bouwbedrijven nemen ten behoeve van klimaat neutraal bouwen?

Er zijn verschillende maatregelen die bouwbedrijven kunnen nemen om CO2-reductie toe te passen in de bouwsector. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Gebruik van duurzame materialen: Bouwbedrijven kunnen kiezen voor duurzame materialen met een lage CO2-voetafdruk, zoals gerecycled beton, hout met een FSC-certificering (Forest Stewardship Council) en isolatiematerialen gemaakt van natuurlijke vezels.

 2. Energie-efficiëntie: Bouwbedrijven kunnen energie-efficiënte ontwerpen toepassen, zoals het gebruik van goede isolatie, energiezuinige verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) systemen, en LED-verlichting. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van zonne-energie en andere vormen van hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot als gevolg van energieverbruik te verminderen.

 3. Bouwafval verminderen en recyclen: Bouwbedrijven kunnen afval verminderen door efficiënt afvalbeheer toe te passen, zoals het scheiden en recyclen van bouwafval zoals beton, hout, metaal en kunststof. Ook kunnen ze gebruik maken van circulaire bouwprincipes, waarbij materialen en componenten worden hergebruikt of gerecycled.

 4. Verminderen van transportgerelateerde uitstoot: Bouwbedrijven kunnen de uitstoot van CO2 als gevolg van transport verminderen door het optimaliseren van logistieke processen, het gebruik van elektrische voertuigen of het bevorderen van carpooling en openbaar vervoer voor medewerkers.

 5. Beperken van bouwplaatsemissies: Bouwbedrijven kunnen maatregelen nemen om de emissies op de bouwplaats te verminderen, zoals het beperken van stof- en geluidsoverlast, het minimaliseren van gebruik van dieselgeneratoren, en het toepassen van efficiënte bouwmethoden en -technieken.

 6. Stimuleren van groen bouwen: Bouwbedrijven kunnen groen bouwen bevorderen door gebruik te maken van groene daken, groene gevels en regenwateropvangsystemen, die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de bevordering van biodiversiteit.

 7. Bewustwording en opleiding: Bouwbedrijven kunnen bewustwording en opleiding bevorderen onder hun medewerkers over het belang van CO2-reductie en duurzaam bouwen, en hen opleiden in duurzame bouwpraktijken en technieken.

 8. Certificeringen en keurmerken: Bouwbedrijven kunnen streven naar certificeringen en keurmerken, zoals BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), en ISO 14001 (Milieumanagementsysteem), om hun inzet voor CO2-reductie en duurzaam bouwen aan te tonen.

Het is belangrijk op te merken dat de toepassing van CO2-reductiemaatregelen in de bouwsector vaak afhangt van lokale richtlijnen en wet- en regelgeving.

Hoe kan schroeffundering bijdragen aan minder CO2-uitstoot?

 1. Minder betonverbruik: Traditionele funderingsmethoden, zoals betonpoeren of betonpalen, vereisen vaak het gebruik van grote hoeveelheden beton, wat een materiaal is met een hoge CO2-voetafdruk vanwege de energie-intensieve productie van cement, een belangrijk bestanddeel van beton. Schroeffundering daarentegen maakt gebruik van stalen schroefpalen die in de grond worden geschroefd, zonder dat er beton nodig is. Hierdoor wordt het betonverbruik aanzienlijk verminderd en daarmee ook de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van beton.

 2. Minder grondverzet: Bij traditionele funderingsmethoden kan er vaak veel grondverzet nodig zijn om de bouwputten te creëren voor betonnen funderingselementen, zoals poeren of palen. Dit kan gepaard gaan met het gebruik van zware machines en het verbruik van brandstoffen, wat resulteert in CO2-uitstoot. Schroeffundering heeft vaak minder grondverzet nodig, omdat de stalen schroefpalen rechtstreeks in de grond worden geschroefd, zonder dat er bouwputten gegraven hoeven te worden. Hierdoor kan de CO2-uitstoot als gevolg van grondverzet worden verminderd.

 3. Snellere installatie en minder bouwtijd: Schroeffundering kan vaak sneller geïnstalleerd worden dan traditionele funderingsmethoden, omdat het een eenvoudiger en efficiënter proces is. Dit kan leiden tot kortere bouwtijden en minder energieverbruik tijdens de bouwfase, wat resulteert in een lagere CO2-uitstoot.

 4. Herbruikbaarheid en recyclebaarheid: Schroeffundering is vaak herbruikbaar en recyclebaar. De stalen schroefpalen kunnen na de levensduur van een gebouw worden verwijderd en opnieuw worden gebruikt voor andere projecten, wat resulteert in minder materiaalverspilling en CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van nieuwe funderingselementen.

 

https://schroeffundering.nl/