Wat gebeurt er bij een ooglaserbehandeling met de LASIK methode?

Wilt u van uw bril af? Maar vindt u het vervelend om iedere dag uw lenzen in en uit te doen? Een ooglaserhandeling via de LASIK methode door de ervaren oogartsen bij Refractiecentrum Haaglanden is dan wat voor u. Tijdens het uitvoeren van de LASIK methode wordt het oog verdooft met oogdruppels, waarna een hoornvliesflapje wordt gemaakt. Dat is meestal 0,16 of 0,18 mm groot en wordt zo gemaakt dat deze scharniert naar één kant. Daarna volgt de laserbehandeling met een Excimer laser of Femtosecond laser. Deze methode wordt veruit het meeste gebruikt om ogen met een gemiddelde bijziendheid, verziendheid en een cilinderafwijking te corrigeren.

Deze sterktes worden behandeld met een LASIK behandeling

Draagt u lenzen om in de verte scherp te zien omdat u bijziend bent? Of bent u juist verziend en draagt u een bril bij het lezen? In beide gevallen hebben uw ogen een + of – sterkte, met een eventuele cilinderafwijking, die kan worden behandeld door middel van ooglaseren met de LASIK methode. Het is hierbij echter wel belangrijk om te weten dat deze enkel effectief is bij bepaalde sterktes. De richtlijnen voor de LASIK methode stellen dat deze bijziendheid tot -8 D, verziendheid tot +4 D en een cilinderafwijking tot +6 D kan worden gecorrigeerd. Refractiecentrum Haaglanden kijkt kritisch naar deze richtlijnen. Zij hanteren een marge van maximaal -6 à 7 D voor bijziendheid, tot +3 D bij verziendheid en tot 3,5 bij een cilinderafwijking. In een persoonlijk gesprek bepaalt een ervaren oogarts of u gebruik kunt maken van de LASIK behandeling.

Een cilinderafwijking corrigeren met de LASIK methode

Door een cilinderafwijking kunt u wazig zien, maar het kan ook hoofdpijn en vermoeide veroorzaken. Het licht kan bij een cilinderafwijking niet goed op het netvlies komen door een afwijkende vorm van het hoornvlies. Het licht komt zo op meerdere plekken op het netvlies terecht, waardoor u wazig ziet en uw ogen sneller vermoeid raken. Gelukkig biedt de LASIK methode uitgevoerd door Refractiecentrum Haaglanden uitkomst. Deze ooglaserbehandeling zorgt ervoor dat uw hoornvlies boller of vlakker wordt gemaakt, waardoor het lichtinval weer gelijkmatig wordt verdeeld. Deze methode wordt vaak toegepast, waardoor complicaties tot een minimum worden beperkt. Het kan voorkomen dat u in de dagen na de operatie last heeft van droge ogen.