Multiresource
Image default
Bedrijven

Wat is public affairs?

Wat is public affairs?

Bij public affairs zorgt men bij een organisatie voor beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie. Public affairs is belangrijk, omdat een organisatie daardoor weet hoe ze een gewenste positie kunnen verwerven in de politieke, bestuurlijke of publieke sector. Dit wordt bereikt door het gebruik van de beste strategie om de afgesproken doelstellingen te realiseren.

Strategie om bepaalde doelen te bereiken

Vaak worden er bepaalde campagnes en activiteiten gebruikt om de afgesproken doelen te bereiken. Dit kan men doen door de beleidsontwikkeling te beïnvloeden of het effectief managen van de betrokken partijen en media of het organiseren van een digitale affaires campagne. Het is mogelijk, wanneer u op de hoogte wil zijn en blijven hoe men te werk gaat om uw doelen te bereiken, door het volgen van trainingen en workshops. Het volgen van trainingen die voor u van belang zijn is mogelijk, omdat er veel verschillende sectoren zijn waaraan deelgenomen kan worden.

Wat is stakeholdermanagement?

De mogelijk bestaat dat u als organisatie te maken krijgt met meerdere belanghebbenden bij het uitvoeren van een bepaald project. Bij zo’n project is de kans groot dat u de focus over het geheel verliest. Het gevolg zou daardoor kunnen zijn dat het project wordt vertraagd, of de doelstellingen die u had niet worden gehaald. Er kunnen wrijvingen ontstaan tussen de stakeholders (belanghebbenden) en het team. Dat moet voorkomen worden om alles goed te laten verlopen. Bij het stakeholdermanagement gaat het over het in beeld brengen van de belanghebbenden en het managen van de verwachtingen. De doelstelling(en) zal vlot en gemakkelijk gehaald kunnen worden.

Waaruit bestaat het stakeholdermanagement?

Er wordt bij het stakeholdermanagement gewerkt door eenvoudige stappen te nemen. Het gaat op de eerste plaats over het samenvoegen van de verschillende partijen en het creëren van inzicht die er zijn in de belangen voor de partijen. Wanneer men dat beeld heeft, is het mogelijk om een bepaalde strategie af te spreken waarbij de juiste samenhang wordt bereikt. Op die manier wordt er een goede sfeer bereikt wat bijdraagt aan het realiseren van het succes dat u wilt bereiken. Zorg bij het werken met anderen dat er een goed onderling vertrouwen is, zodat u gemakkelijker u afgesproken doelstelling kunt bereiken.

https://publicmatters.nl/