Multiresource
Image default
Management

Outplacementbureau in Den Haag helpt 55- baan plussers aan nieuwe baan

DEN HAAG – Met de mentaliteit van outplacement kandidaten is over het algemeen niets mis. Mensen die net zijn ontslagen willen vaak weer snel elders aan het werk en zijn bereid hard te werken. Maar wat als het even geleden is dat je hebt gesolliciteerd? Sinds de komst van internet is er veel veranderd. Solliciteren gaat niet meer zoals vroeger. Solliciteren is nu veel meer gericht op netwerken, verborgen vacatures vinden en creatief kunnen zijn.

Tussen de zeventig en tachtig keer per jaar wordt Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag door werkgevers ingeschakeld om een werknemer te begeleiden naar een andere (passende) functie. Het bureau is één van de bekendere outplacementbureaus in Nederland en richt zich vooral op 55- plussers; bemiddeld wordt er vanaf het niveau van middelbaar beroeps onderwijs. “Wij richten ons op een specifiek deel van de markt en proberen vooral voor 55-plussers een geschikte baan probeert te vinden.” Centraal in de visie van Werkcontact, zegt senior consultant Rein Reddingius, staat de “werknemer zelf”. De werknemer als mens en uniek produkt. Niet afhankelijk van de vraag van werkgevers, maar een persoon die gelooft in zijn eigen mogelijkheden op bijvoorbeeld creatief of commercieel gebied. In (markt)termen: een sollicitant moet niet aan de vraagkant, maar aan de aanbodzijde opereren. “Een werkgever zoekt immers, als er een vacature is, iemand die een plek in een organisatie kan opvullen. Ofwel de werkgever vraagt en de sollicitant biedt zich aan.”
Veel van de mensen die via outplacementbureaus als Werkcontact “in de bemiddeling gaan” komen terecht in een functie die afwijkt van wat ze in een vorige baan deden. Rein Reddingius: “Omdat vaak blijkt dat mensen veel meer kwaliteiten hebben, blijken ze inzetbaar te zijn op heel andere plekken in een organisatie.”

De arbeidsmarkt in Den Haag verschilt niet wezenlijk van de situatie in andere grote steden, zo is de ervaring van Rein Reddingius. Outplacement is weliswaar meer geaccepteerd als instrument van arbeidsbemiddeling in Amsterdam en omstreken, maar Den Haag haalt in sneltreinvaart die achterstand in. Bovendien is de kans van slagen in Den Haag vrijwel even groot als in de Amsterdamse regio. Reddingius: “Het is een fabel te denken dat het in Amsterdam gemakkelijker lukt een baan te krijgen dan in Den Haag. Natuurlijk, er zijn meer vacatures. Maar daar staat tegenover dat er ook meer mensen zijn die een baan willen hebben. Per saldo maakt het dus niets uit.”
In de toekomst, is de overtuiging van Reddingius, zullen bureaus als Werkcontact meer dan tot nu toe veel eerder betrokken worden bij reorganisaties of saneringen bij bedrijven. “Outplacement is soms nog een brug te ver. Bedrijven zullen ervan overtuigd moeten worden dat ze zich in een eerder stadium afvragen of het bijvoorbeeld niet te gemakkelijk is om alle ouderen bij een reorganisatie aan de dijk te zetten. Dat is niet alleen onfatsoenlijk, maar betekent ook vernietiging van kapitaal. Want er is vaak een hoop geïnvesteerd in die mensen. Op wat langere termijn is dat merkbaar in een organisatie, want je kunt niet ongestraft zoveel kennis en ervaring wegsnijden. Maar het zal nog wel wat tijd kosten voordat bedrijven daarvan doordrongen worden,” aldus Reddingius.

https://www.outplacementverzekering.nl