Multiresource
Image default
Aanbiedingen

De naleving van de wettelijke verplichtingen: belangrijke punten voor werkgevers

De naleving van de wettelijke verplichtingen: belangrijke punten voor werkgevers 

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Het niet naleven van deze verplichtingen kan niet alleen leiden tot boetes en sancties, maar het kan ook de veiligheid van jouw werknemers en de reputatie van jouw bedrijf in gevaar brengen.

Elk jaar maakt de Nederlandse arbeidsinspectie haar speerpunten op het gebied van naleving van deze wettelijke verplichtingen bekend. In dit blog onderzoek ik welke speerpunten arbeidsinspectie 2023 er dit jaar voor werkgevers van belang zijn, vooral na de pandemie jaren, waarin nieuwe risico’s werden geïdentificeerd.

 

Handhaving is belangrijker dan ooit

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat handhaving dit jaar een belangrijk aandachtspunt is. Dit betekent dat de Arbeidsinspectie strenger zal optreden tegen werkgevers die zich niet aan de wet houden. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat jouw bedrijf alle relevante wettelijke verplichtingen nakomt om naheffingen, boetes en sancties te vermijden.

 

Gezond en veilig werken in coronatijd

De pandemie heeft geleid tot nieuwe risico’s voor werknemers en werkgevers. Het ministerie heeft daarom nieuwe richtlijnen opgesteld om de veiligheid op het werk te garanderen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers gezond en veilig kunnen werken, rekening houdend met coronamaatregelen zoals de 1,5-meterregel, het dragen van mondkapjes en de installatie van schermen. Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle richtlijnen en deze strikt na te leven.

 

Risicovolle sectoren

De arbeidsinspectie zal zich extra richten op sectoren met een verhoogd risico op ongelukken en misstanden. Hierbij moet je denken aan sectoren zoals de bouw, de industrie en de agrarische sector. Het is belangrijk om in deze sectoren extra aandacht te besteden aan gezondheid en veiligheid op het werk om boetes en sancties te vermijden.

 

Eerlijk werk en eerlijk loon

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor eerlijk werk en eerlijk loon. Dit betekent onder andere dat je ervoor moet zorgen dat jouw werknemers een fatsoenlijk loon ontvangen en dat ze de juiste contracten hebben. De arbeidsinspectie zal extra controleren op naleving van de cao’s en het minimumloon. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat jouw werknemers niet onderbetaald worden en dat je aan alle contractuele verplichtingen voldoet.

 

Arbeidstijden en rusttijden

Ook op het gebied van arbeidstijden en rusttijden zal de arbeidsinspectie in 2021 extra controleren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers voldoende rust krijgen en dat ze niet te lang achter elkaar werken. Te lange arbeidstijden en te korte rusttijden kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en ongelukken op de werkvloer. Het is daarom belangrijk om aan de wettelijke eisen te voldoen en de werknemers de nodige rust te geven.

Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen en deze strikt na te leven. Handhaving is dit jaar een belangrijk aandachtspunt, dus het is noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan gezondheid en veiligheid op het werk, arbeids- en rusttijden en eerlijk werk en eerlijk loon. Werkgevers die zich niet houden aan de wettelijke verplichtingen, kunnen rekenen op boetes en sancties. Het is daarom van groot belang om als werkgever aan alle wettelijke eisen te voldoen en daarmee de veiligheid van jouw werknemers en de reputatie van jouw bedrijf te waarborgen.

 

https://www.pharius.eu/