Multiresource
Image default
Zakelijk

Gebruik maken van de Geen Gezeur Groep

Onderhoudswerkzaamheden uitbesteden

Wanneer u graag in Alkmaar woont en er een appartement wilt kopen, is het belangrijk dat u weet wat u doet. Als u namelijk een appartement in een appartementencomplex in Alkmaar koopt, wordt u ook lid van de vereniging van de VvE beheer Alkmaar. De VvE beheer Alkmaar (Vereniging van Eigenaren) zorgt ervoor dat de delen van het appartementencomplex dat door alle bewoners wordt gebruikt, goed wordt onderhouden. Het is belangrijk dat het appartementencomplex waarin u woont schoon is. Daardoor zal het woongenot toenemen.

Het onderhoud door de VvE

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren zorgt ervoor dat er een schoonmaakbedrijf wordt ingehuurd om het schoonmaken te verrichten. In het opgestelde contract staat precies vermeld wat en wanneer er onderhoud moet worden verricht. De gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex die moeten worden schoongemaakt staan in het contract. Dat zijn onder andere het trappenhuis, de hal en overloop. Het is voor een bezoeker een prettige gedachte dat het appartementencomplex schoon is. Belangrijk is ook dat de werking van de lift goed wordt bijgehouden. Omdat hiervoor technische kennis nodig is, zal hiervoor een bedrijf worden ingehuurd die kennis van zaken heeft. De lift zal met een vaste regelmaat moeten worden nagekeken om storingen te voorkomen.

Uitschrijven van de ledenvergadering

Jaarlijks zal de VvE een ledenvergadering uitschrijven. Iedereen, die in een van de appartementen woont, krijgt de uitnodiging om de vergadering bij te wonen. Tijdens de vergadering zal worden getoond wat de uitgaven van dat jaar zijn geweest, maar ook de inkomsten. U betaalt namelijk maandelijks een vast bedrag aan de VvE. Van dat bedrag kan de VvE het onderhoud bekostigen. Heeft u als bezoeker vragen, dan kunt u die tijdens de vergadering stellen.

De Geen Gezeur Groep

Wanneer het bestuur het te veel werk vindt om te controleren dat de onderhoudswerkzaamheden correct worden uitgevoerd, dan kunnen die werkzaamheden worden uitbesteedt. Dat kan worden gedaan aan de Geen Gezeur Groep B.V.. Dit is een van de weinige en eerste gecertificeerde dienstverleners voor Verenigingen van Eigenaren. Ze verrichten die diensten die afgesproken zijn met de klant. Door het inhuren van de Geen Gezeur Groep zal het bestuur andere werkzaamheden kunnen verrichten.

https://geengezeur.nl/